Harlingen – Vlieland – Harlingen

Op 26 en 27 Augustus maakten we een overtocht van Harlingen naar Vlieland met een Pilot Gig. Bij die tocht hebben we gedeeltelijk de vaargeul gevolgd die naar Vlieland en Terschelling leidt, maar hebben we het laatste stuk over een droogvallende plaat geroeid waardoor we de route een stuk korter hebben gemaakt en het onstuimige water tussen Vlieland en Terschelling hebben vermeden.

De omstandigheden waren perfect, hetgeen resulteerde in een snelle overtocht: heen 3.30 uur, en terug 2.40 uur.

We overwegen om die tocht nogmaals te organiseren omdat achteraf bleek dat er veel belangstelling bestaat voor het ondernemen van deze roeitocht. De geplande data zijn: 28 oktober heen en 29 oktober terug. Waarom juist op die data? Omdat het uitgaand tij bij Harlingen en het opkomend tij bij Vlieland precies passen in ons schema. Wel realiseren we ons dat het weer sneller spelbreker kan zijn. bij wind Bfr > 4 (> 15 knopen) gaat de tocht niet door. Je moet je dan ook realiseren dat dat de kans dat de tocht uiteindelijk door gaat 50/50 is; Het besluit over het al dan niet doorgaan van deze tocht, zal dan ook pas op de woensdag (uiterlijk donderdagmorgen) voorafgaand aan de geplande overtocht genomen worden.

Om deze tocht juist te plannen met voldoende middelen hebben we een vragenlijst samengesteld voor geïnteresseerde, vul er een in per persoon. Teams worden samengesteld door de organisatie.

GOOGLE-FORMULIEREN INVULLEN