Roei opleidingen bij de DPGA (verschoven naar 2019)

Genoemde opleidingen worden verschoven naar 2019 !!!

De DPGA gaat binnenkort 2 roei opleidingen organiseren.
Informatie en inschrijving van deze 2 opleidingen kun je hieronder vinden:

 

 

Basis Instructie Cursus (BIC) – Loes Meerman

Doel:
De cursist leert observeren, didactiek, de juiste roeitechniek en wat te doen bij roeifouten. De handige tools voor de foutenanalyse kunnen direct omgezet worden in oefeningen om de juiste verandering tot stand te brengen. De cursist is na de cursus goed in staat leuke teamtrainingen te verzorgen met oog voor de persoonlijke behoeften van roeiers in het team.

Opzet van de opleiding:
De opleiding bestaat uit twee gezamenlijke opleidingsdagen van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens de twee dagen wisselen theorie en praktijk elkaar in hoog tempo af. Cursisten ontvangen een goed gevulde reader.
Het theoriegedeelte is zeker niet droog, maar zeer afwisselend met doe-, schrijf- en tekenopdrachten. De praktijk omvat eigen vaardigheid roeien (met video-analyse) en eigen vaardigheid instructie geven (cursisten geven onderling instructie).
De cursist krijgt een individuele opdracht die bestaat uit instructie geven aan medecursisten, waarin alle geleerde elementen over roeitechniek, observeren, foutenanalyse en didactiek samenkomen.
Belangrijke onderdeel van de opleiding is de koppeling tussen theorie en praktijk en je eigen ontwikkeling als roeier/coach/instructeur.

Bijeenkomsten:
• twee praktijkdagen van 6 uur
• huiswerkopdrachten ongeveer 2 uur
Totaal ongeveer 14 uur

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor beide opleidingsdagen.

Kerntaken/competenties:
PvB 1.1: Herkennen van fouten
PvB 1.2: Toepassen van gerichte vaardigheidsoefeningen
PvB 1.3: Het geven van instructie

Thema’s:
De BIC kent de volgende thema’s:
Theorie:
• kernelementen van de roeitechniek
• observeren
• foutenanalyse
• didactiek
Praktijk:
• training opzetten a.d.h.v. foutenanalyse
• opzetten van instructie
• eigen vaardigheid roeien
• eigen vaardigheid instructie geven
• lesplannen

Instroomeisen:
Voorwaarden om deel te nemen aan de BIC zijn:
• minimale leeftijd van 21 jaar
• roei-ervaring in gig (bij voorkeur ook scull-ervaring of roeien in een Liteboat of wherry)
• lid zijn van een roeivereniging die aangesloten is bij de DPGA
• locatie dient 1- of 2 persoons roeifaciliteiten te hebben in de vorm van een roeibak, wherry, skiff, C1 of coastal boat en rustig vaarwater van circa 700 meter waar goed gefilmd kan worden

Verenigingen die werken met E-Captain kunnen cursisten als BIC roei-instructeur aanmerken binnen hun vereniging.

Aanmelden:
Uiterlijk 8 september 2018

Kosten:
Investering: ca. € 200 per deelnemer en 2 weekenden (15 en 30 september)

Geplande data:
15 en 30 september 2018
(locatie: De Hoop in Amsterdam)

 

 

Roei-Instructeur 2 – KNRB

Doel:
Een roei-instructeur 2 (RI-2) is in staat om roei-instructie te geven aan beginnende en licht gevorderde roeiers op basis van een vastgesteld lesplan. Het geven van een veilige, leerzame en geellige roeiles, waarbij de roeitechniek en het uithoudingsvermogen worden verbeterd, staat centraal.
Verder is de RI-2 de eerst aangewezen persoon op de vereniging die nieuwe roeiers wegwijs maakt binnen de vereniging.

Opzet van de opleiding en toetsing:
De opleiding bestaat uit zes gezamenlijk bijeenkomsten (vier theorie-avonden en twee praktijk dagen) en individuele opdrachten. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn de koppeling tussen theorie en praktijk en je eigen ontwikkeling als instructeur. De opdrachten bestaan nu uit een meefietsstage en proeven van bekwaamheid (PvB’s). Om in aanmerking te komen voor het diploma van roei-instructeur 2 moeten alle proeven met een voldoende zijn afgerond.

Bijeenkomsten:
• vier theorie-avonden van 3 uur
• twee praktijkdagen van 6 uur
• huiswerkopdrachten, meefietsstage en beoordeling van PvB’s ongeveer 24 uur
Totaal ongeveer 48 uur
Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden elke 2 a 3 weken plaats.

Kerntaken:
PvB 2.1: Geven van lessen
PvB 2.2: Begeleiden van examens en vaardigheidsproeven
PvB 2.3: Assisteren bij activiteiten binnen de vereniging

Thema’s:
De opleding RI-2 kent de volgende thema’s:
• basis roeitechniek
• basis didactiek
• basisinstructie
• sturen en aanleggen
• omgang met materiaal
• veilig sportklimaat en gedragscode
• roeiwater en veiligheid

Instroomeisen:
Voorwaarden om deel te nemen aan de opleiding RI-2 zijn:
• minimale leeftijd van 16 jaar
• in een C1/gladde skiff kunnen roeien
• 1 jaar mede instructie hebben gegeven
• lid zijn van een roeivereniging aangesloten bij de KNRB
• in staat zijn ten tijde van de opleiding een PvB-beoordelaar (min. Niveau 3) te hebben
• ten tijde van de opleiding instructie geven.

Aanmelden:
Uiterlijk 15 juli 2018.
Voor de eerste lichting studenten geldt dat hun kennis van het gig roeien bijdraagt aan de kwaliteit van de opleiding richting het gigroeien.

Kosten:
De kosten voor de opleiding bedragen €199,- per persoon. Dit is inclusief alle bijeenkomsten en het opleidingsmateriaal. Cursus gaat door met minimaal 8 tot maximaal 12 personen.

De opleiding voldoet aan de richtlijnen van NOC*NSF. De instructeur ontvangt een diploma en kan op termijn doorstomen naar Instructeur Niveau 3.

Geplande data wordt bepaald in overleg met de op gegeven deelnemers.