Uitnodiging Slag bij Pampus

Roeivrienden,

De Koninklijke Nederlandsche Zeil & Roei Vereeniging heeft het genoegen u uit te nodigen voor de
zeventiende editie van haar jaarlijkse roeiwedstrijd op open water, De Slag bij Pampus.

Naast de mooie traditionele Pilot Gigs staat deze wedstrijd voor het eerst open voor slidingboten die
geschikt zijn voor het roeien op open water, verzameld genoemd Yole-de-Mèr. Coastal Rowing is momenteel de snelst groeiende tak van sport binnen het roeien. Dat is niet verwonderlijk, wetende dat deze sport de warme belangstelling geniet van het Internationaal Olympisch Comité, FISA/World Rowing en natuurlijk van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond.

De KNRB benut het jaar 2017 om ervaring op te doen met het wedstrijdroeien op open water conform de reglementen van FISA/World Rowing. Vanaf 2018 is men voornemens zelfs een Nederlands Kampioenschap op open water te organiseren. Grijp nu uw kans om eeuwige roem en glorie te oogsten door deel te nemen aan Nederlands eerste roeiwedstrijd op open water, die onder goedkeuring van de KNRB georganiseerd wordt.

Met sportieve groet,
Mede namens de KNRB, de DPGA, de KWVL, R&ZV Naarden en Dutch Coastal Rowing,
Het bestuur der KNZ&RV


Voor het programma en de inschrijfprocedure klik hier.