Wijziging NK nominatie 2016

De nominatie van wedstrijden voor het Nederlandse Kampioenschap Gigroeien wordt naar aanleiding van het besluit van de MPM-organisatie om maximaal 20 gigs toe te laten, aangepast. Dit besluit (zie de website van de MPM) houdt in dat er naast gemiddeld 5 Engelse boten, 15 Nederlandse houten gigs kunnen deelnemen.

Er is (vergunningstechnisch) geen ruimte meer om deze limiet op te hogen.

Er waren voor de DPGA 2 opties om hier mee om te gaan:

  1. MPM verzoeken NK teams toe te laten op voorinschrijving en deelname te laten afhangen van volgorde van inschrijving (de FSN procedure) of,
  2. MPM verzoeken de inschrijving te baseren op de stand van het NK na 7 wedstrijden.

In beide gevallen zouden teams buiten de boot vallen. De DPGA heeft gekozen dat een wedstrijd waarbij we gigteams moeten uitsluiten conform DPGA regels geen deel kan uitmaken van het NK.

De beperking van het aantal deelnemers van de MPM betekent ook dat de MPM niet meer als wedstrijd voor het NK telt.

De MPM blijft dus voor de gig-teams wel behouden als een heel leuk evenement waar je aan deel kunt nemen, maar dan als zelfstandige wedstrijd volgens de MPM-reglementen.

In plaats van de MPM wordt de City Row in Amsterdam een NK wedstrijd.

Deze wedstrijd van De Schinkel is op 2 oktober. Het is dan in 2016, de afsluiting van het NK met prijsuitreiking.

Met het oog op de toekomst wil de DPGA in samenwerking met de CPGA zo snel mogelijk een nieuwe wedstrijd organiseren, liefst in het weekend voor de MPM.

Opties voor een wedstrijd rond Muiden, Almere of in Zeeland worden de komende tijd verkend.

De bedoeling is dat deze wedstrijd in 2017 de seizoensafsluiting wordt, een weekend duurt en de komende jaren kan doorontwikkelen tot een internationaal gig-evenement.