Over de DPGA

De Dutch Pilot Gig Association (DPGA) is het overkoepelende orgaan voor gig roeiend Nederland waarbij alle Nederlandse verenigingen die in Cornish pilot gigs roeien, zijn aangesloten.

We streven naar internationale samenwerking, de promotie van sport, potentiële roeipioniers te enthousiasmeren, het culturele erfgoed van de gig sport in stand te houden en organiseren daarnaast het Nederlands en Europees Kampioenschap.

Gig roeien is een sport die van jonge tot zeer hoge leeftijd door een ieder op zijn eigen niveau beoefend kan worden bij een van de aangesloten verenigingen. Er wordt geroeid op plassen, open water en de zee. Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze verenigingen!

Privacy StatementDutch Pilot Gig Association (DPGA)

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een vereniging aanmeldt voor het lidmaatschap, u een team inschrijft dat gaat deelnemen aan evenementen welke door de DPGA worden georganiseerd, of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Secretaris: Linda van den Heuvel
Vereniging: Dutch Pilot Gig Association (DPGA)
Bezoekadres: Velthuijsenlaan 10, 1251KL, Laren, Nederland
E-mail: secretaris@dpga.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 534 412 58
KvK-nummer: 69083002

DPGA is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van leden en de administratie voor analyse-en promotiedoeleinden. DPGA is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
DPGA is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens de DPGA, waaronder http://dpga.nl.
Tijdens evenementen kunnen er beeld en geluidsopnamen gemaakt worden, welke op een later tijdstip gebruikt gaan worden. Bij klachten zullen de gevraagde beeld en/of geluidsfragmenten verwijderd worden. DPGA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van leden, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, persoonlijke promotie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De door de DPGA opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot lidmaatschap aan de vereniging en deelname aan evenementen welke door de DPGA worden georganiseerd. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor de DPGA om de overeenkomst en deelname aan evenementen uit te voeren.
De DPGA gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt de DPGA altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door de DPGA worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen.

-voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van evenementen: naam contactpersoon van het team, telefoonnummer en/of e-mailadres; namen van teamleden eventueel voorzien van geboorte datum tbv Master klasse.
-voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het lidmaatschap: naamcontactpersoon, adresvereniging, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres van de contactpersoon van de betreffende vereniging.
-voor het betalen en afhandelen van de facturen: naam contactpersoon, adresvereniging, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
-voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen).
Het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan secretariaat@dpga.nl.

Persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd.

-in het geval van de uitvoering van de overeenkomst tbv van evenementen: na afloop van het evenement, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
-in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
-in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan de DPGA gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk.
In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van evenementen, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.
Indien u meer informatie wilt over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar secretariaat@dpga.nl.